CLASIFICAREA REL

Asociaţia Generală a Economiştilor din România propune un Sistem de Clasificare a Literaturii Economice din România

Cod REL (Romanian Economic Literature)

REL 1A, 13J, 19B

Categorii:

 1. Şcoli de gândire. Doctrine economice
 2. Metodologie în ştiinţa economică
 3. Istorie economică
 4. Învăţământ şi educaţie economică
 5. Ştiinţa economică (rol, funcţii şi relaţii cu alte discipline)
 6. Sisteme economice
 7. Microeconomie
 8. Macroeconomie
 9. Metode cantitative în ştiinţa economică
 10. Economie şi globalizare
 11. Economie financiară
 12. Economia muncii
 13. Economia sectorului public
 14. Economia afacerilor
 15. Economia resurselor naturale
 16. Economie regională
 17. Organizare industrială
 18. Economia dezvoltării
 19. Economia tranziţiei
 20. Economie europeană

1. Şcoli de gândire. Doctrine economice


1A General
1B Preclasici
1C Clasici
1D Neoclasici
1E Socialişti. Marxişti
1F Keynesism. Post-keynesism
1G Şcoala Istorică
1H Instituţionalişti
1I Şcoala Austriacă
1J Şcoala Evoluţionistă
1K Personalităţi
1L Economişti români
...
1Z Altele

2. Metodologie în ştiinţa economică


2A General
2B Metodologie în ştiinţa economică
...
2Z Altele

3. Istorie economică


3A General
3B România – analize macroeconomice
3C România – analize microeconomice
3D Europa – analize macroeconomice
3E Europa – analize microeconomice
3F America de Nord – analize macroeconomice
3G America de Nord – analize microeconomice
3H Asia – analize macroeconomice
3I Asia – analize microeconomice
3J Africa – analize macroeconomice
3K Africa – analize microeconomice
...
3Z Altele

4. Învăţământ şi educaţie economică


4A General
4B Sisteme educaţionale. Comparaţii. Analize
4C Politici publice privind sistemul educaţional
4D Sistemul educaţional din România
...
4Z Altele

5. Ştiinţa economică (rol, funcţii şi relaţii cu alte discipline)


5A General
5B Importanţa şi rolul ştiinţelor economice
5C Relaţiile ştiinţei economice cu alte discipline
5D Drept şi economie
5E Genetică şi economie
5F Psihologie şi economie
5G Sociologie şi economie
5H Religie şi economie
5I Economie şi e-comerţ
5J Economie şi politică
5K Economie comportamentală
...
5Z Altele

6. Sisteme economice


6A General
6B Sisteme capitaliste
6C Sisteme socialiste
6D Alte sisteme economice
6E Sisteme economice comparate
...
6Z Altele

7. Microeconomie


7A General
7B Teoria consumatorului
7C Teoria producătorului
7D Externalităţi şi eficienţa pieţelor
7E Structura pieţelor  
7F Distribuţia veniturilor factorilor
7G Economia bunăstării
7H Politicile guvernamentale privind concurenţa
7I Protecţia consumatorului
7J Luarea deciziilor în condiţii de risc şi incertitudine
7K Alegeri intertemporale ale consumatorului
7L Comportamentul strategic. Aplicaţii ale teoriei jocurilor în economie
...
7Z Altele

8. Macroeconomie


8A General
8B Sisteme de măsurare a indicatorilor macroeoconomici
8C Modelare şi prognoză macroeconomică
8D Consum şi investiţii
8 E Creşterea economică
8F Inflaţia     
8G Şomajul
8H Fluctuaţiile economice. Teoria ciclului de afaceri real
8I Teoria politicilor macroeconomice
8J Politica monetară
8K Politica fiscală
8L Economia ofertei
8M Mix-ul de politici macroeconomice
8N Macroeconomie deschisă
...
8Z Altele

9. Metode cantitative în ştiinţa economică


10A General
10B Metode statistice şi econometrice: analize, testări
10C Modele de regresie liniară simplă
10D Modele de regresie multiplă
10 E Modele de regresie neliniare
10F Autocorelare. Heteroscedasticitate. Multicoliniaritate
10G Analiza seriilor de timp
10H Procese liniare autoregresive
10I Proceduri Box-Jenkins
10J Metode matematice şi programare
...
10Z Altele

10. Economie şi globalizare


10A General
10B Globalizarea – principii, modele, paradigme
10C Organizaţii economice internaţionale
10D Comerţul internaţional – modele, analize
10 E Politica comercială. Protecţionism şi liber schimb
10F Mobilitatea internaţională a capitalurilor. Investiţii străine
10G Mobilitatea internaţională a forţei de muncă. Migraţie
10H Firmele multinaţionale
10I Finanţe internaţionale
10J Economia României şi globalizarea
...
10Z Altele

11. Economie financiară


11A General
11B Pieţe financiare
11C Băncile şi instituţiile de asigurări
11D Politica de investiţii a firmei
11 E Politica de finanţare a firmei
11F Evaluarea activelor firmei
11G Achiziţii, fuziuni, lichidarea firmei
...
11Z Altele

12. Economia muncii


12A General
12B Echilibrul pieţei muncii
12C Teoria capitalului uman
12D Discriminări pe piaţa muncii
12 E Flexibilitatea pieţei muncii
12F Politica salarială
12G Politici privind ocuparea
12H Sindicatele şi eficienţa pieţei muncii
12I Piaţa muncii în România
...
12Z Altele

13. Economia sectorului public


13A General
13B Analiza economică a bunurilor publice
13C Analiza intervenţiei guvernamentale
13D Teoria alegerii colective
13 E Federalismul fiscal
13 F Sisteme bugetare
13 G Administraţie publică
13H Teoria drepturilor de reglementare
13I Economia subterană
13J Analiza cost beneficiu a politicilor publice
13 Economia sectorului public românesc
...
13Z Altele

14. Economia afacerilor


14A General
14B Managementul producţiei
14C Managementul resurselor umane
14D Întreprenoriat
14E Merceologie
14F Turism
14G Marketing
14H Publicitate
14I Contabilitate
14J Audit
14 K Economia afacerilor în România
...
14Z Altele

15. Economia resurselor naturale


15A General
15B Economia agriculturii
15C Economia mediului
15D Dezvoltare durabilă
15 E Politica agricolă
15F Politica în domeniul energiei
15G Economia resurselor naturale în România
 ...
15Z Altele

16. Economie regională


16A General
16B Teoria localizării
16C Economia urbană
16D Noua economie geografică
16E Creştere economică regională
16F Inegalităţi regionale
16G Teoria clusterelor economice
16H Politici de dezvoltare regională
16I Guvernanţa regională
16J Economia regională în România
 ...
16Z Altele

17. Organizare industrială


17A General
17B Strategia firmei şi structura pieţei
17C Organizarea firmei şi structura pieţei
17D Întreprinderile publice
17E Economia reglementării şi politica industrială
17F Politica antitrust
17G Economie sectorială
17H Organizarea industrială în România
...
17Z Altele

18. Economia dezvoltării


18A General
18B Analize macroeconomice ale dezvoltării economice
18C Modele ale economiei dezvoltării
18D Modificările tehnologice şi dezvoltarea economică
18E Modele mono şi multisectoriale ale dezvoltării economice
18F Politici guvernamentale privind dezvoltarea economică
18G Economia dezvoltării în România
 ...
18Z Altele

19. Economia tranziţiei


19A General
19B Sistemul economic comunist
19C Reţetele tranziţiei: terapie graduală versus terapie şoc
19D Modelul explicativ al tranziţiei
19E Liberalizare şi macrostabilizare
19F Restructurare şi privatizare
19G Crearea instituţiilor, politicile publice şi leadership-ul
19H Creşterea economică, dezvoltarea şi modernizarea în economiile în tranziţie
19I Economia României în tranziţie
...
19Z Altele

20. Economie europeană


20A General
20B Modelul european de integrare
20C Modelul instituţional european
20D Strategia reglementară
20E Costuri şi beneficii ale integrării în Uniunea Europeană
20F Creşterea economică, convergenţa şi coeziunea socială în modelul european
20G Fundamentarea şi coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană
20H Uniunea Economică şi Monetară
20I Politici comune ale Uniunii Europene
20J Politica bugetară şi politica de coeziune a Uniunii Europene
20K
 ...
20Z Altele

PARTENERI

 • Academia Română
 • BNR
 • ASE
 • INCE
 • IEN