LUNI, 28 IANUARIE 2019, S-AU DECERNAT
PREMIILE AGER PE ANUL 2018

Diplome de excelență

Diploma de excelență și Distincția Cercetătorul științific al anului 2018 pentru activitatea originală de analiză a consecințelor trecerii la economia de piață realizată în lucrarea CAPITALUL ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ, prima sinteză de autor relevantă a proceselor transformaționale în ultimele trei decenii Se acordă domnului Prof. univ. dr. Florin Georgescu

Diploma de excelență și Distincția Academicianul anului 2018 pentru dedicarea dovedită în realizarea seriilor de date istorice privind evaluarea performanțelor economiei României Se acordă domnului Prof. univ. dr. Victor Axenciuc

Diploma de excelență și Distincția Universitarul anului 2018 pentru atașamentul față de ideea reprezentării intereselor profesionale ale economiștilor, pentru inițierea de acțiuni comune ale acestora și pentru implicarea în rezolvarea problemelor dezvoltării țării, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Rectorul Academiei de Studii Economice din București

Diploma de excelență și Distincția Editorul anului 2018 pentru inițiativa de a disponibiliza on line lucrările de cercetare ale ultimelor trei decenii, cea mai amplă bibliotecă a tranziției la economia de piață a României, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc
Membru corespondent al Academiei Române,
Directorul general Adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin Kirițescu”

Diploma de excelență și Distincția Ambasadorul științei economice pe anul 2018 pentru activitatea de excepție în reprezentarea științei economice românești în lume, pentru stimularea studiilor privind particularitățile economiei României și pentru promovarea cercetării economice aplicate în context național ca răspuns la provocărilor integrării și globalizării, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman
Membru corespondent al Academiei Române,
Directorul Institutului de Economie Națională

Diploma de excelență și Distinția Managerul calității învățământului academic pe anul 2018 pentru promovarea constantă a performanței universitare și pentru creșterea prestigiului școlii superioare românești, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Iordan Petrescu
Președintele ARACIS

Diploma de excelență și Distincția Managerul cooperatist al anului 2018 pentru modul exemplar de implicare în dezvoltarea și consolidarea cooperației meșteșugărești, Se acordă doamnei Sevastița Grigorescu
Președintele UCECOM

Diplome de onoare

Diploma de onoare și Distincția Profesionistul anului 2018 pentru promovarea imaginii organizațiilor profesionale ale economiștilor din România și pentru implicarea și deschiderea profesională în relansarea pieței de capital, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Leonardo Badea
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Vicepreședinte al Asociației Generale a Economiștilor din România

Diploma de onoare și Distincția Auditorul anului 2018 pentru promovarea profesionalismului în gestiunea banului public și pentru angajarea mediului universitar în acțiuni de stimulare a pregătirii studenților în spiritul culturii legalității, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Nicu Marcu
Vicepreședinte al Curții de Conturi a României

Diploma de onoare și Distincția Formatorul anului 2018 pentru consecvența în perfecționarea managementului academic și dezvoltarea instituțională a pregătirii economice a mediului administrației publice, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Președintele Institutului Național de Administrație,
Președintele Senatului ASE București

Diploma de onoare și Distincția Profesorul anului 2018 pentru modul exemplar în care s-a dedicat activității organizațiilor profesionale ale economiștilor din România, pentru promovarea obiectivelor acestora în teritoriu, ca și pentru talentul special de a genera și dezvolta climatul favorabil performanței, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Ioan Talpoș
Prim-vicepreședinte al AGER,
Președinte de onoare al AFER,
Președinte al Filialei Timiș a AGER

Diploma de onoare și Distincția Managerul de proiect al anului 2018 pentru inițiativele de implicare a cercetării economice în studierea problemelor specifice structurilor teritoriale naționale și pentru promovarea profesionalismului în comunicarea publică a rezultatelor cercetării, Se acordă doamnei Prof. univ. dr. Valentina Vasile
Director adjunct al IEN,
Vicepreședinte al AGER

Diploma de onoare și Distincția Parteneriatul anului 2018 pentru reușitele în atragerea mediului de afaceri la acțiuni academice și pentru promovarea universității ca partener instituțional al sistemului de companii, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv
Prorector al Academiei de Studii Economice din București

Diploma de onoare și Distincția Inițiativa academică a anului 2018 pentru deschiderea universității economice spre specializări de științe socio-umane, pentru internaționalizarea învățământului economic și pentru dezvoltarea școlii superioare românești de administrație publică, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Marius Profiroiu
Prorector al Academiei de Studii Economice din București

Diploma de onoare și Distincția Teoreticianul anului 2018 pentru contribuții de marcă la regândirea și reformarea știintei economice și pentru promovarea dezbaterilor științifice în concordanță cu necesitatea promovării abordărilor complexe, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Marin Dinu
Secretar general al AGER

Diploma de onoare și Distincția Statisticianul anului 2018 pentru cea mai prolifică implicare în elaborarea și publicarea lucrărilor dedicate centenarului Marii Uniri și încheierea celei mai îndelungate activități publicistice personale de analiză statistică anuală a stării economiei României, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Constantin Anghelache
Prim-vicepreședinte al Societății Române de Statistică,
Vicepreședinte al AGER

Diploma de onoare și Distincția Macroeconomistul anului 2018 pentru activitatea de promovare a echilibrului în analiza realității economice, pledoaria pentru dezbaterea pe bază de argument și pentru activitatea în elaborarea revistei științifice reprezentative a AGER, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Cristian Socol
Editor asociat al revistei Theoretical and Applied Economics,
Vicepreședinte al AGER

Diploma de onoare și Distincția Managerul calității în sistemul cooperatist în anul 2018pentru calitatea managementului în sistemul cooperatist meșteșugăresc, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Ion Vasile
Director general UCECOM

Premii de excelență

Premiul de excelență și Distincția Publicistul anului 2018pentru promovarea dezbaterii pe teme economice esențiale și pentru reflectarea ei în publicistica economică, Se acordă domnului Dr. Constantin Boștină
Director general al Revistei Economistul
Președintele ASPES

Premiul de excelență și Distincția Comunicatorul anului 2018pentru energia depusă în susținerea dezbaterii publice a temelor de economie și pentru implicarea constantă, cu pasiune și pricepere, în activitatea organizațiilor profesionale ale economiștilor, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Napoleon Pop
Vicepreședinte al AGER

Premiul de excelență și Distincția Econometricianul anului 2018pentru activitatea de îndrumarea științifică și promovarea tehnicilor moderne de cercetare în rândul tinerilor specialiști, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Dorin Jula
Șef Departament al AGER

Premiul de excelență și Distincția Bunăvoinței pe anul 2018pentru implicarea în acțiuni educative destinate studenților din România, Se acordă domnului Conf. univ. dr. Dragoș Huru
Șef Departament AGER,
Directorul Departamentului de Economie și Politici Economice din ASE

Premiul de excelență și Distincția Economistul anului 2018pentru inițiativa elaborării unui model românesc de economie bazat pe analiză multicriterială și pentru ilustrarea prin publicațiile personale a perspectivei inter și multidisciplinarității în cercetarea economică, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Cezar Mereuță
Membru al Consiliului de Coordonare a AGER

Premiul de excelență și Distincția Consacrarea publicistică pe anul 2018pentru contribuția specială la apariția cărților „Cunoaște România centenară”, „România un secol de istorie - Date statistice”, „Economia României după Marea Unire”, „Evoluția centenară a învățământului în România” Se acordă doamnei Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela Anghel
Vicepreședinte SRS

Distincții de onoare

Distincția de onoare și Premiul anual al AGERpentru activitatea publicistică îndelungată și pentru implicarea în profesionalizarea dezbaterii pe teme economice, Se acordă domnului Dr. Teodor Brateș

Distincția de onoare și Premiul anual al AGERpentru activitatea în fruntea cei mai dinamice organizații teritoriale a economiștilor și pentru excelenta implicare în colaborarea cu mediul de afaceri, Se acordă doamnei Ec. Maria Constantin
Președintele Filialei Prahova a AGER

Distincția de onoare și premiul anual al AGERpentru dedicarea profesională în bunul mers al treburilor organizatorice ale organelor de conducere ale AGER, Se acordă domnului Dr. Bogdan Cojocea

Distincția de onoare și Premiul anual al AGERpentru modul exemplar privind gestionarea problemelor editoriale ale revistei AGER Theoretical and Applied Economics, Se acordă doamnei Carmen Țăranu

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN