PROIECTE

I. Elaborarea si difuzarea trimestriala a unor documente publice pe temele:

  • accesarea fondurilor comunitare;
  • zestrea rurala si prioritati pentru aliniere la standardele europene;
  • cum facem fata la socurile asimetrice ale integrarii ;
  • calitatea invatamantului economic romanesc.

II. Organizarea, cu prilejul "Zilei Economistilor", a Forumului economic cu tema "Efortul propriu. Resurse si constrangeri ale modelului de integrare".

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN