Mesajul Consiliului de Coordonare
al Asociației Generale a Economiștilor din România
cu ocazia Zilei Economiștilor și a Profesorului de Economie

prezentat de dl. prof. univ. dr. Marin Dinu
secretarul general al AGER

la Adunarea Festivă organizată împreună cu AFER și SRS, cu logistica ASE, marți, 23 noiembrie 2021

Stimați colegi,

Împărtășesc întocmai gândurile pioase exprimate de domnul rector în memoria celui care a fost cel mai longeviv președinte al AGER, academicianul Zaman.

Adaug nevoia mea de a vă împărtăși că am prețuit la marea personalitate dispărută atașamentul față de breasla economiștilor, motivația sa emoționantă de a ne implica în reprezentarea acesteia.

Știu că secțiunea specială a Forumului de azi dedicată memoriei academicianului Zaman și volumul ce va fi publicat vor reînvia pentru mulți ceea ce a fost gândirea științifică susținută de înalta sa conștiință civică și patriotică.

Dragi prieteni,

Se știe prea bine că Ziua Economiștilor și Ziua Profesorului de Economie au fost inițiate, prima cu peste 25 de ani în urmă, a doua de aproape un deceniu,  pentru a marca prețuirea noastră pentru învățământului economic și profesia de economist.

Hotărârea de a desemna ziua de 23 noiembrie este un gest cuvenit, dar și un angajament de suflet pentru cinstirea începutului acestuia în limba română, când, în acea zi din 1847, Ion Ghica, cel care avea să fie de patru ori ales președinte al Academiei Române - caz unic în istoria acestui forum al consacrării -, a inaugurat cursul de economie  la Academia Mihăileană din Iași cu prelegerea „Despre semnificația Economiei Politice”.

Merită mereu subliniat faptul, deosebit de semnificativ, că, inițiind aceste sărbători, AGER și AFER au invitat profesiile noastre să privească cu inspirație spre rădăcini, iar acest lucru se dovedește extrem de prețios azi, când lumea este bântuită de idei și proiecte volatile.

La fel ca și dumneavoastră găsesc firesc ca organizațiile noastre să invite la abordarea problemelor prezentului prin valorizarea deopotrivă a reușitelor trecutului în depășirea obstacolelor emancipării și a gândirii înaintașilor dovedită în timp corectă.
Fără aceste repere proiecțiile zilei de mâine vor eșua de fiecare dată!

Poate n-ar fi deloc un gest de reparație să regăsim din nou în planurile programelor de studii disciplina academică Istoria gândirii economice!

În fapt, trebuie să o spunem deschis, este și datoria noastră morală de a pune în  valoare capacitatea de inovare socială dovedită în istorie de poporul român, de intelectualii ei care au contribuțiile creative cele mai proeminente.

În calitatea noastră de slujitori ai științei economice, fie că o facem în învățământ și cercetare, fie în construirea și  aplicarea strategiilor și politicilor economice la orice nivel, suntem cei mai bine poziționați să înțelegem mersul realității, mai ales a aceleia sensibile care privește așteptările de mai bine oamenilor, și acest aspect multiplică ultimativ răspunderea noastră.

Nu încape îndoială că pornim în acțiunile noastre de la o bază solidă  care înseamnă un învățământ superior economic dovedit performant și deschis racordării la tendințe care prefigurează problemele de mâine specifice societății cunoașterii, ca și de la o experiență a implicării în mersul treburilor țării.

Mi se pare însă că este momentul necesar să fim mult mai prezenți în fundamentarea traiectoriilor pe care să le urmeze economia, parcă prea agresată de viziuni unde improvizația deține un loc anormal.
Consider, deodată cu mulți colegi, că nu trebuie să ne simțim izolați sau neglijați de practici politice autosuficiente, iar pentru acest motiv să facem din mediul academic și din laboratorul gândirii noastre un clopot de sticlă.

Suntem în acea etapă a devenirii globale când nu ne putem sustrage rolului public, prezenței în locurile unde se rezolvă problemele sau se complică probleme.

Găsesc firesc să exprimăm mai apăsat viziunea noastră.
Cu siguranță însă trebuie să ne sustragem rolului subaltern în gândire și acțiune, să nu mai imităm pe alții sau să ne lăsăm duși cu pluta schemelor abstracte, a intențiilor și intereselor oricui.
Este o provocare pentru noi, din generația care a trecut cumpăna mileniilor, să facem ceva mai mult – chiar și cu argumente mai nuanțate - pentru îndrumarea tinerelor generații către lucrurile care contează pentru profilul nostru de popor dornic să iasă din periferie.
Sunt dascăl - desigur aflat în marginea relațiilor contractuale - și știu de la studenți că și ei simt nevoia revenirii la uneltele de bază ale pregătirii pentru profesie augmentată de spiritul cetății, la un model social asumat pentru a nu se mai  ajunge la abandonul țării.

Desigur, și mediul academic trebuie să insiste, după ce se va fi înțeles de către guvernări nevoia finanțării corecte, pe rostul lui de a favoriza climatul intelectual stimulativ.

Este un lucru de primă importanță să avem – asta depinzând sută la sută de noi -  eșaloane de specialiști care să facă economia să producă bunăstare pentru noi toți, chiar dacă ar fi cazul să se  facă și exces de istețime pentru a se atinge un așa scop nobil și legitim.

Nu abuzez de context când spun că este cazul ca cercetările noaste să insiste pentru a face vizibile defectele unor modele de acțiune deformate de valori ideologice niciodată probate în a difuza echitabil bunăstarea.

România nu mai are nevoie de experimente economice care să o mențină în bucla subdezvoltării, cum nu mai are nevoie parcursul  către performanță și consolidare identitară de dependențe păguboase, prezentate prin teorii cu formule de seducție uneori șocant de asemănătoare cu cele din prima mea tinerețe.

În fine, gândurile la aniversarea noastră sunt de bine, deși ele nu pot deveni realitate decât printr-o gândire critică în care să discriminăm întotdeauna slaba eficiență și să alegem mereu calea care să ne facă învingători la scara timpului, într-o lume unde totul se dispută, chiar dacă am crezut că este construită altfel.

Vă urez să vă bucurați de sănătate, inspirație științifică, climat stimulativ pentru proiecte utile.

Fie ca Ziua Economiștilor și Ziua Profesorului de Economie să ne poarte noroc pentru împlinirea speranțelor noastre!

Să urăm gazdei noastre, Academia de Studii Economice din București, să ducă pe mai departe spiritul și fapta lui Ion Ghica, așa cum le-au dus în 1913 personalități astrale pentru o Alma Mater a multora dintre noi!

La mulți ani economiști!
23 Noiembrie 2021, Ziua Economiștilor și a Profesorului de Economie

Marți, 23 Noiembrie 2021, au loc manifestări dedicate Zilei Economiștilor și Zilei Profesorului de Economie, împreună cu AFER și SRS, în format online, cu logistica ASE din București.

Adunarea festivă pentru prezentarea mesajelor celor trei organizații începe la ora 9.30.

De la ora 10,00, sub egida Forumului Național al Economiștilor din România, alături de secțiuni dedicate dezbaterilor pe teme de învățământ, se organizează o secțiune specială In memoriam Gheorghe Zaman cu tema „Al cincilea ciclu de dezvoltare globală. Provocări ale științei și implicații pentru politicile economice”.

Link-urile de logare se vor trimite participanților pe email.

Programul complet al manifestărilor va fi postat ulterior.

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN