Baza de date AGER
(GAER Procedure System)

Algoritmul de acreditare a revistelor de către AGER

Se desfăşoară în mai multe etape.

 

Etapa 1. Documentaţia necesară acreditării va fi trimisă pe adresa AGER, în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 21, sector 1.

Dosarul de acreditare al revistei va cuprinde:

 1. Formularul de Acreditare
 2. Istoricul Revistei (de la înfiinţare până în anul curent) – care cuprinde informaţii legate de: data la care a început publicarea revistei, istoricul ei, evoluţia standardelor de calitate, locul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională, recunoaşterea internaţională a revistei, ritmicitatea apariţiei, specificul revistei, alte informaţii relevante legate de revistă etc.
 3. Documente care să ateste includerea revistei în baze de date internaţionale de prestigiu în anul curent (ISI, ECONLIT, etc)
 4. Documente care să ateste existenţa unor instituţii din străinătate la care revista este difuzată pe bază de abonament
 5. Copii xerox ale articolelor ştiinţifice publicate de autori din străinătate
 6. Ultimele 6 numere ale revistei supuse procesului de acreditare.

 

Etapa 2. Dosarul de acreditare va fi evaluat de un număr de 3 experţi AGER, numiţi de Consiliul Director, care vor lua decizia indexării revistei în baza de date AGER, sau, după caz, respingerea acesteia. Pe baza unor criterii de evaluare, experţii vor analiza atât conţinutul ştiinţific al articolelor publicate în revistă cât şi calitatea procesului editorial incumbat de publicarea revistei.

Criterii de evaluare


Pentru a fi indexată în baza de date AGER, revista trebuie să primească în urma procesului de acreditare mimim 100 puncte la evaluarea conţinutului ştiinţific şi minim 50 puncte la evaluarea procesului editorial.

 

Etapa 3. Revista acreditată AGER va putea folosi sistemul REL de clasificare a literaturii economice din România (disponibil pe site-ul www.asociatiaeconomistilor.ro, submenu-ul Clasificarea REL). Astfel, fiecare articol publicat în revista acreditată va avea dreptul să conţină descriptori de tipul 1A, 2D . . ., în funcţie de opţiunile autorului. Articolele vor fi indexate (titlul articolului, autor, instituţia de care aparţin, abstract, cuvinte cheie), în funcţie de categoria prevalentă (de exemplu, 1A), în cadrul uneia dintre domeniile prezentate în Clasificarea REL. 

 

Etapa 4. O dată la 2 ani, revistele acreditate AGER vor fi reevaluate, luându-se decizia menţinerii sau retragerii indexării revistei în baza de date AGER.

PARTENERI

 • Academia Română
 • BNR
 • ASE
 • INCE
 • IEN