LUNI, 28 IANUARIE 2019, S-AU DECERNAT
PREMIILE AGER PE ANUL 2018

Diplome de excelență

Diploma de excelență și Distincția Cercetătorul științific al anului 2018 pentru activitatea originală de analiză a consecințelor trecerii la economia de piață realizată în lucrarea CAPITALUL ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ, prima sinteză de autor relevantă a proceselor transformaționale în ultimele trei decenii Se acordă domnului Prof. univ. dr. Florin Georgescu

Diploma de excelență și Distincția Academicianul anului 2018 pentru dedicarea dovedită în realizarea seriilor de date istorice privind evaluarea performanțelor economiei României Se acordă domnului Prof. univ. dr. Victor Axenciuc

Diploma de excelență și Distincția Universitarul anului 2018 pentru atașamentul față de ideea reprezentării intereselor profesionale ale economiștilor, pentru inițierea de acțiuni comune ale acestora și pentru implicarea în rezolvarea problemelor dezvoltării țării, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Rectorul Academiei de Studii Economice din București

Diploma de excelență și Distincția Editorul anului 2018 pentru inițiativa de a disponibiliza on line lucrările de cercetare ale ultimelor trei decenii, cea mai amplă bibliotecă a tranziției la economia de piață a României, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc
Membru corespondent al Academiei Române,
Directorul general Adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin Kirițescu”

Diploma de excelență și Distincția Ambasadorul științei economice pe anul 2018 pentru activitatea de excepție în reprezentarea științei economice românești în lume, pentru stimularea studiilor privind particularitățile economiei României și pentru promovarea cercetării economice aplicate în context național ca răspuns la provocărilor integrării și globalizării, Se acordă domnului Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman
Membru corespondent al Academiei Române,
Directorul Institutului de Economie Națională

[ vezi toate premiile acordate ]

Informații generale AGER

Cu un istoric ce demarează în anul 1913 şi reactivată în 1990, Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică.

Prin acţiunile sale, membrii A.G.E.R acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România.

AsociaŢia GeneralĂ a EconomiŞtilor din RomÂnia (AGER)

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 21, sector 1, 010702, România

E-mail: ager@edeconomica.com, telefon: 021.317.6767

Nr. ord. 36 / 24.01.1990, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN