AGER în Doliu!

Consiliul de Coordonare al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) anunță cu durere încetarea fulgerătoare din viață a colegului și prietenului nostru, eminentul om de știință și exemplul luminos de empatie și solidaritate, membru corespondent al Academiei Române,
Prof. univ. dr. GHEORGHE ZAMAN
Președintele Asociației Generale a Economiștilor din România.

Ne asociem tuturor membrilor AGER în a aduce un omagiu vibrant celui care, de aproape un deceniu și jumătate, ne-a îndrumat, cu determinare și înțelepciune, în năzuința noastră pentru binele comunității economiștilor.

Vor rămâne pentru totdeauna vie în memoria noastră imaginea personalității rare care a știut să găsească măsura justă a atitudinii profesionale în fața provocărilor vieții și să ne ofere explicațiile cele mai credibile pentru evoluțiile economice complicate din ultimele decenii.

Prețuirea noastră este nețărmurită pentru modul cum a acționat ca lider al asociației noastre în reprezentarea intereselor profesiei de economist, expusă celor mai vizibile provocări în această perioadă de căutare a modelului postcriză de conviețuire a omenirii.

Academicianul Gheorghe Zaman este autorul de studii recunoscute ca repere ale cercetării de mare valoare în sfera științelor economice, a condus la nivel de excelență instituții de cercetare științifică de prestigiu național și internațional, a format numeroase generații de specialiști prin activitatea de mentor academic, s-a remarcat, totdeauna, prin atitudinea sa civică de o consecvență exemplară.

În mod excepțional, trebuie recunoscut că a fost intelectualul care și-a ales ca mod de viața contactul cu oamenii, pentru a avea mereu măsura lucrurilor în laborioasa sa operă științifică și civică.

Va rămâne veșnic în amintirea noastră, cu tot ceea ce l-a definit ca explorator în tainele cunoașterii, ca profesor, manager și, mai presus de toate, ca OM.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Informații generale AGER

Cu un istoric ce demarează în anul 1913 şi reactivată în 1990, Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică.

Prin acţiunile sale, membrii A.G.E.R acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România.

AsociaŢia GeneralĂ a EconomiŞtilor din RomÂnia (AGER)

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 21, sector 1, 010702, România

E-mail: ager@edeconomica.com, telefon: 021.317.6767

Cabinet președinte: telefon: 021.318.2467; email: gheorghezaman@ien.ro

Nr. ord. 36 / 24.01.1990, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN