Mesajul Consiliului de Coordonare
al Asociației Generale a Economiștilor din România
cu ocazia Zilei Economiștilor și a Profesorului de Economie

prezentat de dl. prof. univ. dr. Marin Dinu
secretarul general al AGER

la Adunarea Festivă organizată împreună cu AFER și SRS, cu logistica ASE, marți, 23 noiembrie 2021

Stimați colegi,

Împărtășesc întocmai gândurile pioase exprimate de domnul rector în memoria celui care a fost cel mai longeviv președinte al AGER, academicianul Zaman.

Adaug nevoia mea de a vă împărtăși că am prețuit la marea personalitate dispărută atașamentul față de breasla economiștilor, motivația sa emoționantă de a ne implica în reprezentarea acesteia.

Știu că secțiunea specială a Forumului de azi dedicată memoriei academicianului Zaman și volumul ce va fi publicat vor reînvia pentru mulți ceea ce a fost gândirea științifică susținută de înalta sa conștiință civică și patriotică.

Dragi prieteni,

Se știe prea bine că Ziua Economiștilor și Ziua Profesorului de Economie au fost inițiate, prima cu peste 25 de ani în urmă, a doua de aproape un deceniu,  pentru a marca prețuirea noastră pentru învățământului economic și profesia de economist.

Hotărârea de a desemna ziua de 23 noiembrie este un gest cuvenit, dar și un angajament de suflet pentru cinstirea începutului acestuia în limba română, când, în acea zi din 1847, Ion Ghica, cel care avea să fie de patru ori ales președinte al Academiei Române - caz unic în istoria acestui forum al consacrării -, a inaugurat cursul de economie  la Academia Mihăileană din Iași cu prelegerea „Despre semnificația Economiei Politice”.

Merită mereu subliniat faptul, deosebit de semnificativ, că, inițiind aceste sărbători, AGER și AFER au invitat profesiile noastre să privească cu inspirație spre rădăcini, iar acest lucru se dovedește extrem de prețios azi, când lumea este bântuită de idei și proiecte volatile.  [vezi mesajul complet]


AGER în Doliu!

Consiliul de Coordonare al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) anunță cu durere încetarea fulgerătoare din viață a colegului și prietenului nostru, eminentul om de știință și exemplul luminos de empatie și solidaritate, membru corespondent al Academiei Române,
Prof. univ. dr. GHEORGHE ZAMAN
Președintele Asociației Generale a Economiștilor din România.

Ne asociem tuturor membrilor AGER în a aduce un omagiu vibrant celui care, de aproape un deceniu și jumătate, ne-a îndrumat, cu determinare și înțelepciune, în năzuința noastră pentru binele comunității economiștilor.

Vor rămâne pentru totdeauna vie în memoria noastră imaginea personalității rare care a știut să găsească măsura justă a atitudinii profesionale în fața provocărilor vieții și să ne ofere explicațiile cele mai credibile pentru evoluțiile economice complicate din ultimele decenii.

Prețuirea noastră este nețărmurită pentru modul cum a acționat ca lider al asociației noastre în reprezentarea intereselor profesiei de economist, expusă celor mai vizibile provocări în această perioadă de căutare a modelului postcriză de conviețuire a omenirii.

Academicianul Gheorghe Zaman este autorul de studii recunoscute ca repere ale cercetării de mare valoare în sfera științelor economice, a condus la nivel de excelență instituții de cercetare științifică de prestigiu național și internațional, a format numeroase generații de specialiști prin activitatea de mentor academic, s-a remarcat, totdeauna, prin atitudinea sa civică de o consecvență exemplară.

În mod excepțional, trebuie recunoscut că a fost intelectualul care și-a ales ca mod de viața contactul cu oamenii, pentru a avea mereu măsura lucrurilor în laborioasa sa operă științifică și civică.

Va rămâne veșnic în amintirea noastră, cu tot ceea ce l-a definit ca explorator în tainele cunoașterii, ca profesor, manager și, mai presus de toate, ca OM.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Informații generale AGER

Cu un istoric ce demarează în anul 1913 şi reactivată în 1990, Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică.

Prin acţiunile sale, membrii A.G.E.R acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România.

AsociaŢia GeneralĂ a EconomiŞtilor din RomÂnia (AGER)

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 21, sector 1, 010702, România

E-mail: ager@edeconomica.com, telefon: 021.317.6767

Nr. ord. 36 / 24.01.1990, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti