PUBLICATII »
Revista de Economie TeoreticĂ Şi AplicatĂ

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN