DESPRE AGER » OBIECTIVE

Asociaţia Generală a Economiştilor din România are următoarele obiective:

 1. promovează cercetările micro şi macroeconomice, promovând o ştiinţă economică profund umanistă;
 2. colaborează cu instituţii economice, publice, de învăţământ, cercetare şi sindicale în scopul promovării dezvoltării interesului economic naţional şi noii economii;
 3. organizează cursuri de perfecţionare a membrilor săi în vederea creşterii eficienţei activităţii lor şi atestarea profesională periodică a acestora;
 4. contribuie la activitatea de perfecţionare a legislaţiei economice, prin formularea unor propuneri de îmbunătăţire a acesteia, precum şi prin propuneri de legiferare;
 5. efectuează prin membrii săi, individuali şi colectivi, lucrări de expertiză financiar contabilă, verificări de gestiune, de evaluare de bunuri, precum şi lucrări de audit financiar, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a organelor jurisdicţionale şi ale administraţiei publice;
 6. apără prestigiul şi interesele profesionale ale economiştilor;
 7. editează cotidianul Economistul, revista Economie Teoretică şi Aplicată (ECTA) şi alte publicaţii cu caracter economic şi profesional;
 8. sprijină dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului economic superior şi mediu;
 9. acordă premii anuale şi burse de mobilitate, de documentare şi de cercetare în ţară şi în străinătate;
 10. realizează alte activităţi decise de Adunarea Generală în acord cu prevederile statutului, ale legislaţiei în vigoare şi în legătură cu scopul Asociaţiei.

PARTENERI

 • Academia Română
 • BNR
 • ASE
 • INCE
 • IEN