DESPRE AGER » membri

Membru al AGER poate fi orice persoană fizică cu studii economice superioare sau persoană juridică cu profil economic, care se manifestă public pentru dezvoltarea ştiinţei economice şi dezvoltarea economică a României, are prestigiu profesional şi îşi exprimă în mod liber voinţa de a face parte din AGER. Persoanele juridice sunt membri colectivi.

Cererile de intrare în rândurile AGER se adresează Consiliului Director, care hotărăşte, cu majoritate simplă asupra acestora; primirea şi evidenţele membrilor se realizează la nivel de filială.

Membrii AGER pot fi membri activi sau membri onorifici, cei care sprijină material sau moral AGER.

AGER poate acorda, în cazuri excepţionale, titlul de membru de onoare unor economişti de seamă din ţară şi străinătate.

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN