DESPRE AGER » ATRIBUTII CONDUCERE

Şedinţă organizatorică AGER
6 iulie 2006 – ora 11.00

 

I. Atribuţii vicepreşedinţi

A. Atribuţii de reprezentare

Aurel Vainer Relaţia cu sistemul Camerelor de Comerţ

Niculae Feleagă

Relaţia cu organizaţiile profesionale ale contabililor, auditorilor, evalua­torilor, consultanţilor financiari şi fiscali

Nicolae Dănilă

Relaţia cu mediul bancar

Vergil Voineagu

Relaţia cu instituţiile de cercetare şi sistemul statistic

Constantin Boştină

Relaţia cu mediul de afaceri. Strategii de dezvoltare

Florea Dumitrescu

Relaţia cu sindicatele şi alte structurii ale societăţii civile

B. Atribuţii organizatorice

Valentina Vasile

Activităţi externe

Ioan Erhan

Activitate editorială, imagine şi mediatizare

Constantin Anghelache

Proiecte de investiţii – Casa Economiştilor

Cristian Socol

Imagine electronică şi baza de date

Niculae Niculescu

Coordonare – Filiale Moldova

Petru Prunea

Coordonare – Filiale Transilvania

Mihail Epuran

Coordonare – Filiale Banat-Crişana

Leonardo Badea

Coordonare – Filiale Muntenia

 

II. Secretari generali adjuncţi

 

Florin Erhan

Activitatea cu filialele

Bogdan Cojocea

Activitatea economico-administrativă

Cristina Covaci

Activitatea cu baza de date

Ovidiu Pocan

Activitatea de sponsorizare

 

III. Şefi de departamente

A. Departamente de expertiză

Ioan Bogdan

Departamentul de analiză a activităţilor de control

Maria Manolescu Departamentul de analiză financiar-bugetară

Anca Dodescu

Departamentul de analiză a economiei informaţionale şi societăţii bazate pe cunoaştere

Coralia Angelescu

Departamentul de analize şi politici macroeconomice

Constantin Popescu

Departamentul de analize şi politici sectoriale
Dan Popescu

Departamentul de analiză a relaţiilor economice internaţionale şi a procesului globalizării

Corneliu Burada

Departamentul de analiză a politicilor regionale

Costel Petcu

Departamentul de analiză socială

Ioan Done

Departamentul de analiză a sectorului energetic şi dezvoltării durabile

Marin Popescu

Departamentul pentru analiza serviciilor

B. Departamente organizatorice

Teodor Brateş

Departamentul de relaţii cu presa

Ioan Talpoş

Departamentul de relaţii cu instituţiile de învăţământ

Cornel Ionescu

Departament de relaţii cu instituţiile statului

Florea Ţuiu

Departamentul de relaţii externe

Gheorghe Lambru

Departamentul de etică

Teodor Păduraru

Departamentul de relaţii cu mediul cercetării

….……(salariat)

Departamentul pentru baza electronică de date


IV. Coordonare

 

Preşedinte – Coordonarea directă a atribuţiilor de reprezentare şi a activităţilor externe

Aurel Vainer Vergil Voineagu

Valentina Vasile

Niculae Feleagă

Constantin Boştină

Florea Ţuiu

Nicolae Dănilă

Florea Dumitrescu

Gheorghe Lambru

 

Prim-vicepreşedinte – Coordonarea directă a departamentelor de expertiză şi a relaţiilor cu instituţiile de învăţământ

Ioan Bogdan Ioan Talpoş

Corneliu Burada

Maria Manolescu

Constantin Popescu

Costel Petcu

Anca Dodescu

Dan Popescu

Ioan Done

Coralia Angelescu

Marin Popescu

 

 

Secretar general – Coordonarea directă a atribuţiilor şi departamentelor organizatorice

Ioan Erhan Cornel Ionescu

Bogdan Cojocea

Constantin Anghelache

Teodor Păduraru

Cristina Covaci

Cristian Socol

… salariat

Ovidiu Pocan

Teodor Brateş
Petru Prunea

Florin Erhan
Mihail Epuran

Niculae Niculescu
Leonardo Badea

PARTENERI

  • Academia Română
  • BNR
  • ASE
  • INCE
  • IEN